Algemene voorwaarden

Projecten

De verantwoordelijkheid voor het 'up to date' houden van en de juistheid van de gepubliceerde data op de website van “WWWaar.nl” ligt bij de betreffende deelnemer van WWWaar.nl. Deze stemt ermee in alleen projecten te tonen die door hem zijn gedaan en zijn afgerond. WWWaar.nl is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de projecten door de deelnemer van WWWaar.nl.

Waarderingen

Regels voor het plaatsen van waarderingen.
Met het invullen van een waardering op verzoek van de deelnemer van WWWaar.nl helpt u andere mensen met het vinden van de voor hen juiste deelnemers van WWWaar.nl. Voor het plaatsen van waarderingen hanteren wij onderstaande regels:

  • Geen racistische, seksistische of andere kwetsende content
  • Waardering kan alleen worden ingevuld en goedgekeurd door de opdrachtgever van de klus

Waarderingen waarbij deze regels niet in acht worden genomen, worden verwijderd. De onafhankelijke beheerders van WWWaar.nl beoordelen of een waardering verwijderd wordt.

Zorgvuldigheid

WWWaar.nl heeft bij het verzamelen en weergeven van de projecten op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op WWWaar.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Via WWWaar.nl dient u zich ervan vergewissen dat getoonde informatie correct is, door referenties op te vragen. Deelnemers vullen de projectgegevens in en WWWaar.nl kan in redelijkheid niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit WWWaar.nl nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door de deelnemer van WWWaar.nl voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie.

Copyright

Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite WWWaar.nl zijn voorbehouden aan WWWaar.nl, vallen onder het uitsluitende copyright van WWWaar.nl en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites die geen relatie en/of klantrelatie hebben met WWWaar.nl.

Aansprakelijkheid

WWWaar.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.


Links naar derden

Voor uw gemak, en om het gebruik van WWWaar.nl te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links op staan naar websites die bij derden in eigendom en in beheer zijn. Via deze links verlaat u WWWaar.nl en de diensten van WWWaar.nl, en deze links vallen ook buiten de zeggenschap van WWWaar.nl. De sites waar u met de link naar wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en WWWaar.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en activiteiten van deze sites. Indien u deze sites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en u wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik ervan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid te controleren.